Selecteer een pagina

Privacybeleid

november 2021

Ons websiteadres is: https://www.nitroxdivercourse.com.

De website op het adres https://www.nitrodivercourse.com, inclusief alle subdomeinen of secties (hierna de "Website"), evenals alle mobiele applicaties die aan de Website zijn gekoppeld (hierna de "Applicaties" ), worden beheerd door Pablo. (hierna “Beheerder”).

Dit privacybeleid regelt de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers door de Beheerder op de Website en de Applicaties, als onderdeel van de diensten die op de Website of de Applicaties worden aangeboden (hierna de “Diensten”).

De toegang tot en het gebruik van de Website of het downloaden of gebruiken van de Applicaties houdt in dat de gebruiker dit Privacybeleid volledig heeft gelezen en aanvaard. De datum aan het begin van dit privacybeleid geeft de datum aan van de laatste herziening van het privacybeleid, die van toepassing zal zijn vanaf de datum van publicatie. Buceo Valencia raadt daarom aan om het Privacybeleid regelmatig door te nemen.

Sommige Diensten die via de Website of de Applicaties worden geleverd, kunnen onderworpen zijn aan een specifiek privacybeleid, dat de inhoud van dit Privacybeleid zal aanvullen of, indien in strijd met dit Privacybeleid, zal vervangen, en moet door de gebruiker worden geaccepteerd voordat met de levering wordt begonnen van de desbetreffende dienst.

Evenzo zijn met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de Website, het downloaden en gebruiken van de Applicaties en de Diensten de Voorwaarden van toepassing.

VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS, DOEL VAN VERWERKING EN CATEGORIEN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Beheerder behandelt gebruikersgegevens die via de Services zijn verzameld met het oog op registratie, aankoop en beheer van de Website, evenals om de levering van de Services te leveren of te verbeteren, waaronder het verzenden van e-mails met betrekking tot de Services of producten die zijn gekocht met Nitrox diver course

Categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt

De persoonlijke gegevens die kunnen worden verzameld op het moment van aankoop, of daarna, zijn als volgt:

Naam

Achternaam

Land

Adres

Postcode

Stad

Provincie

Telefoon

E-mail

Opmerkingen:

PADI-brevetnummer / duikbrevet

Privacy instellingen

Deze website verzamelt niet de leeftijd of geboortedatum van zijn gebruikers. Er is dan ook geen specifieke behandeling van persoonsgegevens van minderjarigen. Dit web is alleen gericht op gebruikers ouder dan 16 jaar. Als de gebruiker niet meerderjarig is, mag hij/zij zich niet registreren op deze website.

Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van gebruikersgegevens is de onderliggende contractuele relatie voor de levering van de Diensten of, in voorkomend geval, de vervulling van het verzoek van de gebruiker, evenals het legitieme belang van dit web om zijn Diensten aan te bieden via de verschillende kanalen in welke Diensten kunnen worden aangeboden en om geregistreerde gebruikers die geen bezwaar hebben tegen de ontvangst van dergelijke informatie te informeren over nieuwe ontwikkelingen in de levering van de Diensten.

Periode van verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld en vervolgens voor de termijnen die zijn vastgesteld door de toepasselijke regelgeving om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

GEBRUIK VAN COOKIES

De website maakt gebruik van cookies om de navigatie van de gebruiker door de website te vergemakkelijken en te personaliseren.

Een cookie is een klein stukje tekst dat de websites die u bezoekt naar uw browser stuurt en waarmee de website informatie over uw bezoek kan onthouden. Dit web gebruikt cookies om voorkeuren te onthouden, zoals de taal waarin u op dit web surft, de relevantie van de advertenties die u ziet te vergroten, het aantal bezoeken te tellen dat we ontvangen om toegang te krijgen tot een pagina of u in staat te stellen zich te registreren om inhoud te downloaden en door uw persoonlijke ruimte.

Deze webcookies helpen bij het bieden van extra functionaliteit aan de website en helpen bij het nauwkeuriger analyseren van het sitegebruik. De website kan bijvoorbeeld een cookie in uw browser plaatsen die voorkomt dat u uw wachtwoord meer dan eens moet onthouden en invoeren tijdens een bezoek aan de website. In de meeste browsers vindt de gebruiker een "Help"-sectie in de werkbalk. Deze website verwijst naar dat gedeelte voor meer informatie over het ontvangen van meldingen wanneer een nieuwe cookie wordt ontvangen en hoe u cookies kunt uitschakelen. Deze website informeert gebruikers dat het inschakelen van cookies helpt om te profiteren van sommige functies van de website.

Wat voor cookies gebruikt deze website?

We gebruiken onze eigen cookies met als enig doel de navigatie te vergemakkelijken, zoals het onthouden van het winkelwagentje.

Deze website gebruikt ook cookies van derden voor advertentiedoeleinden, maar we koppelen de navigatiegegevens niet aan personen die niet eerder zijn geïdentificeerd.

We gebruiken ook cookies van derden van Google Analytics en Google Ads.

Google Analytics-cookies hebben een statistisch doel om webverkeer te meten om ons te helpen weten welke pagina's het meest worden bezocht en om ons in staat te stellen te identificeren welke delen van de site we moeten verbeteren. Gedetailleerde en actuele informatie over deze cookies is verkrijgbaar bij Google op: http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html.

Deze Website heeft ook toegang tot het IP-adres waarmee gebruikers toegang krijgen tot de Website (inclusief toegang vanuit de Applicaties). Het IP-adres waarmee elke gebruiker toegang krijgt tot de Website mag niet elke keer hetzelfde zijn. Bovendien kunnen verschillende gebruikers hetzelfde IP-adres delen.

Hoewel deze website geen werkzaamheden verricht en ook niet zal uitvoeren om het IP-adres aan specifieke personen te koppelen, kan toegang tot IP-adressen worden beschouwd als een verwerking van persoonsgegevens op grond van het potentieel identificeerbare karakter van de natuurlijke persoon aan wie het IP-adres is toegewezen. adres kan worden gekoppeld (meer theoretische dan reële mogelijkheid), zodat in overeenstemming met LOPD, de bepalingen van dit privacybeleid zal toepassen.

Hoe cookies in uw browser uit te schakelen

Browsers stellen ons in staat om het al dan niet accepteren van cookies te configureren. Deze instellingen zijn afhankelijk van elke browser, maar zijn meestal te vinden in de "opties" of "Voorkeuren" van het hoofdmenu van de browser. Meer informatie over cookies

Waar worden de webgegevens gehost?

De website en de inhoud ervan worden gehost in een datacenter in Frankrijk, Europa.

Welke veiligheidsmaatregelen pas ik toe om de veiligheid van de gebruikers te garanderen?

Om de veiligheid en beschikbaarheid van het web en persoonlijke informatie te garanderen, worden de volgende middelen gebruikt, die onderhevig kunnen zijn aan hun eigen privacyvoorwaarden.

Cloudflare: om te beschermen tegen aanvallen en om de reactietijden van het web te verbeteren, wordt Cloudflare gebruikt als gegevensverwerker. Deze service is onderworpen aan zijn eigen privacybeleid dat voldoet aan de Europese verordening gegevensbescherming. Meer informatie over hun gegevensbeschermingsbeleid: https://www.cloudflare.com/gdpr/introduction/

Wordfence: Ter bescherming tegen aanvallen wordt Wordfence gebruikt als gegevensverwerker. Deze service is onderworpen aan zijn eigen privacybeleid dat voldoet aan de Europese verordening gegevensbescherming. Meer informatie over zijn gegevensbeschermingsbeleid: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/

COMUNICATIE VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Sommige van de bovengenoemde derde partijen zijn mogelijk gevestigd in landen buiten de Europese Economische Ruimte die geen gelijkwaardige gegevensbeschermingswetten hebben, hoewel er passende waarborgen nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie te allen tijde wordt beschermd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving van tijd tot tijd timen.

In het geval dat je een duikcursus hebt gevolgd en deze met succes hebt voltooid, worden de persoonlijke gegevens van de student, om de cursus te certificeren, overgedragen aan de PADI-certificeringsinstantie. Meer informatie over hun privacybeleid op https://www.padi. nl/privacy.

Sommige van de bovengenoemde derden zijn mogelijk gevestigd in landen buiten de Europese Economische Ruimte die geen gelijkwaardige gegevensbeschermingswetten hebben, hoewel er passende waarborgen nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens te allen tijde worden beschermd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. keer.

Af en toe kan het voorkomen dat de Beheerder bepaalde informatie moet delen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, in ieder geval in overeenstemming met de vereisten en garanties die zijn vastgelegd door de voorschriften voor gegevensbescherming.

UITOEFENING VAN RECHTEN.

De beheerder garandeert de uitoefening van de rechten van toegang, rectificatie, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid van de behandeling, die de toepasselijke regelgeving ten gunste van gebruikers heeft vastgesteld.

Elke belanghebbende die een van de bovenstaande rechten wil uitoefenen, kan dit doen op het volgende e-mailadres [email protected], waarbij in het onderwerp van het bericht duidelijk wordt verwezen naar de uitoefening van het overeenkomstige recht en de e-mail onder de aandacht van de beheerders van deze website..

De beheerder zal in ieder geval gehoor geven aan het te adresseren verzoek, ongeacht of er persoonsgegevens van de getroffenen in hun bestanden staan. Indien het verzoek niet voldoet aan de in het eerste lid gestelde eisen, zal de beheerder verzoeken om correctie daarvan. In ieder geval heeft de gebruiker het recht om via zijn website www.dataprotection.ie de bescherming van de Irish Agency for Data Protection te zoeken.

DATA KWALITEIT.

Gebruikers moeten de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, authenticiteit en geldigheid van de persoonlijke gegevens die van hen worden verzameld, garanderen.

ALGEMENE EN CONTACTINFORMATIE.

De verwerking van persoonsgegevens door deze website wordt geregeld door Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens en de te allen tijde geldende voorschriften.